Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-puzzle.eu, který provozuje firma Ing. Petr Kaštyl se sídlem Konečného nám. 3, 602 00, Brno, IČ:73832278, DIČ:CZ8005273980 (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“).

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s platebním stykem a distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Pokud dá kupující souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem obchodní sdělení a nabídky vztahující se k sortimentu internetového obchodu e-puzzle.eu.

III. Registrace

Registrace slouží na zaregistrování osoby nebo firmy na portále www.e-puzzle.eu. Bez registrace a přihlášení není možné odeslat objednávku. Registrace přináší možnost nakupovat rychleji, znát stav svých objednávek a mít přehled nad již uskutečněnými objednávkami. Při registraci jsou po kupujícím požadovány tyto povinné údaje: jméno, příjmení, uživatelské jméno (pro přihlašování), heslo, zopakování hesla, adresa (ulice s č.p., PSČ, město), e-mail (na který budou zasílány informace o stavu objednávky a protokol o registraci) a telefonní číslo.

IV. Přihlášení

Pro objednání zboží je nutné se po registraci přihlásit zadáním přihlašovacího jména kupujícího a hesla, které si sám v registraci kupující určil.

V. Nakupování

Kupující kupuje zboží prostřednictvím objednávky. Postup jak nakupovat je uveden v nabídce pod odkazem „Jak nakupovat“. Přijaté objednávky jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

VI. Ceny zboží

Veškeré uváděné ceny jsou včetně DPH a jsou konečné.

VII. Dodací podmínky

Zboží je zasíláno výhradně prostřednictvím České pošty, s.p. formou cenného balíku. Lhůta pro doručení cenného balíku se pohybuje v rozmezí 1 až 4 pracovních dnů. Pokud kupujícího Česká pošta s.p. nezastihne na dodací adrese, je kupujícímu zanecháno oznámení o uložení zásilky. Zásilka zůstává uložena na místně příslušné poště kupujícího po dobu 15 dnů.

VIII. Dodací lhůty

Doba pro vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího se pohybuje v rozmezí 1 – 3 prac. dní. Objednávky přijaté v pracovní dny do 16. hodiny jsou zpravidla expedovány ještě téhož dne. Výjmečně se může doba vyřízení objednávky prodloužit až na 14 dní. Pokud se stane, že zboží objednané kupujícím není na skladě prodávajícího ani na skladě dodavatele prodávajícího, nebo se dodání prodlouží na dobu delší než je obvyklé, je o této skutečnosti kupující neprodleně informován prostřednictvím e-mailu, jakmile se prodávající tuto skutečnost dozví. V tomto případě má kupující možnost objednávku stornovat nebo pozměnit.

Prodávající usiluje o co nejkratší dobu expedice.

Po vyexpedování zboží ze skladu prodávajícího je třeba připočítat dobu potřebnou pro doručení, která se u České pošty s.p. formou cenného balíku pohybuje v rozmezí 1 – 4 pracovních dnů.

IX. Platební podmínky

Zboží je výhradně zasíláno na dobírku, kdy kupující zaplatí za zboží až při jeho převzetí. Daňový doklad je přiložen v zásilce.

X. Poštovné a balné

Výše poštovného závisí na počtu produktů, které si zákazník objedná:

-         1 produkt = poštovné ve výši 99,- Kč

-         2 produkty = poštovné ve výši 59,- Kč

-         3 produkty a více = poštovné zcela ZDARMA

Balné není v žádném z předchozích bodů účtováno a je ZDARMA.

Ceny poštovného a balného se vztahují pouze pro území České republiky. Zasílání zboží na Slovensko je možné pouze na základě bezhotovostní platby předem. Za poštovné na Slovensko je účtováno 299,- Kč. Cena poštovné do jiných zemí je stanovena v závislosti na váze zásilky a cílové země. O výši poštovného je zákazník informován individuálně prostřednictvím e-mailu.

XI. Záruční podmínky, reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Pro vyřízení reklamace je nutné prodávajícímu oznámit písemně (nejlépe e-mailem), že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude reklamace posouzena a stanoven další postup. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Na prodané zboží, pokud není stanoveno jinak, je poskytována zákonem stanovena záruční doba 24 měsíců. Lhůta pro vyřízení reklamace se řídí Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je třicetidenní.

XII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, informuje o této skutečnosti prodávajícího a zašle zboží v neporušeném originálním obalu s nerozbaleným sáčkem s puzzle na adresu prodávajícího, kde bude zboží překontrolováno.

V případě splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze převodem na účet kupujícího nebo složenkou, nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

XIII. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky budou v dostatečném předstihu vyhlášeny na internetovém obchodě www.e-puzzle.eu

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 20. dubna 2009

Ing. Petr Kaštyl